Operacja typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, polega na zakupie samochodu do transportu pracowników, urządzeń i materiałów na budowę oraz 2 podnośników do pracy na wysokościach. W jej ramach zostaną utworzone 3 miejsca pracy.